Đang ngắm mấy anh mà bị chụp thế này?

Hơ, đập chai thế? Ơ nhưng mà sao lại chụp trộm người ta thế này. Ngắm Zai mà cũng không yên nữa.

duong

Bình luận về bài viết

bình luận

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *