Đang uống nước mà bị quấy là sao ta?

Đã nói là không thi mà cứ chụp là sao? Thu quỹ bỏ lợn đất giờ. Nói dối đấy không phải đùa đâu.

chi Thai HS

 

Bình luận về bài viết

bình luận

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *