Kiên định với mục tiêu – Quà tặng cuộc sống

Khi xác định mục tiêu rõ ràng, có thể đo đếm được, con người đã hình dung kết quả cuối cùng mình sẽ đạt được như thế nào. Hình ảnh đó sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp tìm ra giải pháp vượt qua khó khăn, trở ngại. Người có mục tiêu cuộc đời rõ ràng sẽ là người có ý thức tự kỷ luật cao để chiến thắng những ý nghĩ tiêu cực làm chệch hướng đi của mình, đó cũng là nguồn sức mạnh đáng kể trong việc thuyết phục người khác. Để thành công phải có lòng kiên trì, vì không ai thành công mà không phải trải qua quá trình phấn đấu cam go. Clip “Kiên định với mục tiêu – Quà tặng cuộc sống” sẽ giúp bạn hiểu hơn.

Bình luận về bài viết

bình luận

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *