Lặng!

Đơn giản chỉ là một hành động “thầm lặng” để mang lại niềm vui cho người khác. Như tôi thường nhắc người khác gạt chân chống xe máy mỗi khi nhìn thấy trên đường 🙂

lang

Bình luận về bài viết

bình luận

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *