Ngày 20-10 mình là nhất

Tự tin và chiến thắng là tiêu chí mình tham gia cuộc thi này. Mọi người ủng hộ nhiệt

tình nào!

khong ten

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Ngày 20-10 mình là nhất, 4.0 out of 5 based on 1 rating

Bình luận về bài viết

bình luận


Comments

  1. By anhnt_pc

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *