Nhìn thấy chị Xinh mà Ku chụp ảnh Ca mơ run thế

Mấy chú không được đưa ảnh chị đi thi Mit đâu đó nha. Chị

không muốn thành ngôi sao đâu.

Hoa Kho

 

Bình luận về bài viết

bình luận

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *