Sơ đồ sân bóng Trường An

Dưới đây là Sơ đồ sân bóng Trường An. Sân này nằm cạnh sân Bách Việt

 

Bình luận về bài viết

bình luận

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *