Sự trăn trở của một kẻ lười biếng

Clip mang tên “Sự trăn trở của kẻ lười biếng” dài hơn 1 tiếng được quay bởi một Clip mang tên “Sự trăn trở của kẻ lười biếng” dài hơn 1 tiếng được quay bởi một nam sinh tự xưng là học sinh lớp 12, trong đó bày tỏ những quan điểm về việc học tập, về những bất cập, yếu kém của giáo dục Việt Nam. m về việc học tập, về những bất cập, yếu kém của giáo dục Việt Nam.

Bình luận về bài viết

bình luận

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *