Dưới đây là 7 sai lầm khiến bạn không kiếm ra tiền. Muốn “rủng rỉnh”, bạn cần thay đổi. Hay trì hoãn Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen bỏ bê công việc, nghĩ rằng: “Một lát nữa làm cũng được” và chuyển sang các thú vui khác thay vì nhanh chóng hoàn