Có bài hát nhân ngày 8-3, anh em hát mừng chị em nào. Nhạc chế 8-3 Ngày hôm qua em chợt sang nhắc khéo, rằng ngày 8-3 em đinh đi mua sắm. Chợt giật mình âu lo.. rồi vội vàng chém gió, rằng thì là mà hôm đo anh bận cho con chó ăn. Và