“Có nhiều người không tượng tượng đến cuộc sống tương lai của mình, từng ngày diễn ra và trôi qua những những con sóng lặng lẽ lăn tăn trên mặt hồ! Cuộc sống không có những khó khăn ồn ào và dữ dội như sóng lớn ngoài biển khơi! Nhưng những gì tích tụ dưới