Đây là đoạn trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Có rất nhiều bản dịch về bức thư này đều rất chính xác và rất hay, Adm chỉ xin copy lại tại để làm bài học cho anh chị em gia đình