Năm nào cũng vậy, khi tiết trời bước vào cuối thu se se lạnh thì cũng là thời khắc báo hiệu một mùa cưới trong năm đã tới. Bên cạnh niềm vui của người thân, niềm hạnh phúc của những đôi bạn kết tóc se duyên. Chúng tôi những con người đang “cày cuốc” tại