Chiến tranh ập tới khiến cuộc sống mọi người đảo lộn, đặc biệc là con trẻ. Nhưng tâm hồn còn non nớt kia buộc phải làm quen với cuộc sống đầy tiếng bom tiếng đạn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Không điện, không nước sạch, các em đã đi qua mỗi ngày