Bởi những người đủ điên để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới chính là những người làm được điều đó. Từ những đốm lửa đầu tiên Khoảng những năm 1400, Nữ hoàng Isabella của Tây Ban Nha từng có lần yêu cầu mọi người tìm cách dựng quả trứng đứng thẳng trên một