Nếu để ý sẽ thấy giữa bố con thường có hành động, thói quen, cử chỉ giống hệt nhau.