Dối người là sai nhưng dối mình thì hết sức bi kịch. Những lời nói dối tệ hại nhất chính là những lời ta tự nhủ với chính mình trong tiềm thức khiến ta ngày càng cách xa sự thành công.