Hôm nay là ngày đặc biệt với mọi người ngày đầu năm mà và cũng là ngày đặc biệt đặc biệt với một người vì cô đã may nắm sinh ra ngay trong ngày đầu của một năm mới. Đó là một cô bé dễ thương đáng yêu một nhân viên của phòng kinh doanh