Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Bác Hồ với các thiếu nhi dũng cảm Miền Nam Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc Bác Hồ với các cháu thiếu nhi quê nhà Nghệ An Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960) Bác Hồ