chuyện vui Archive

Tuyển tập 1001 truyện hài hước mỗi ngày

Chuyện sợ vợ….. Dưới địa ngục Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói: – Ai sợ vợ đứng sang một bên. Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên “sợ vợ”, chỉ duy nhất một Anh chàng đứng bên “không sợ vợ” Diêm Vương lại gần vỗ vai Anh ta và

Những câu chuyện giải thích tại sao Việt Nam vô đối

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao Việt Nam  vô đối trong bất kể lĩnh vực nào: