Mỗi chuyến đi là những trải nghiệm mới rất thú vị về nét văn hóa, con người ở những vùng quê khác nhau. Lần này chúng tôi đã có dịp về thăm quê hương Thái Bình để chúc mừng cô dâu LiênNT (bộ phận Marketing) lên xe hoa về nhà chồng. Được ăn cỗ, được