Công ty Walt Disney ra đời từ năm 1923 và đã phát triển thành một tập đoàn truyền thông, giải trí khổng lồ với chuỗi các công ty: ABC, Marvel Entertainment, Pixar, Lucasfilm và ESPN… Trong một cuốn sách gần đây mang tên “Disney U: Bằng cách nào Đại học Disney phát triển thế giới