Đọc những câu ca giản dị, mộc mạc trong Gia huấn ca ta thấy rất gần gũi, dễ nhớ. Ai đã đọc bài ca ấy sẽ nhớ mãi. Gia huấn ca – Nguyễn Trãi đã đi vào lòng người qua nhiều thế hệ. Càng đọc, càng suy ngẫm ta càng thấy sự thâm thuý, uyên