“Lãnh đạo là kỹ năng quan trọng và cần thiết, nhưng không phải ai cũng có sẵn khả năng và kỹ năng này. Tuy nhiên, nhờ học tập và trau dồi kinh nghiệm, bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo giỏi” – Chủ đề này đã thu hút hơn 40 học viên là chủ doanh