Trong thế giới thương hiệu, Chupa Chups là bằng chứng điển hình nhất cho nguyên lý – ý tưởng nhỏ có thể làm nên thương hiệu lớn. Có lẽ không ở thương hiệu nào, ý tưởng làm nên thương hiệu lại đơn giản như ở Chupa Chups. Đồng thời cũng không có thương hiệu nào