Kính gửi anh chị em đại gia đình Shop Trẻ Thơ, Như anh chị em đã biết Shop Trẻ Thơ là một tập thể yêu thể thao, luôn rèn luyện sức khỏe, hăng say làm việc. Chúng ta đã tự tổ chức các giải bóng đá nam rất lớn và nếu xét về góc độ