Giá trị Archive

Mười giá trị tạo nên dịch vụ đẳng cấp thế giới ở Disney

Công ty Walt Disney ra đời từ năm 1923 và đã phát triển thành một tập đoàn truyền thông, giải trí khổng lồ với chuỗi các công ty: ABC, Marvel Entertainment, Pixar, Lucasfilm và ESPN… Trong một cuốn sách gần đây mang tên “Disney U: Bằng cách nào Đại học Disney phát triển thế giới

Giấc mơ của tôi – Những trăn trở từ “người chèo lái”

Bản chất việc kinh doanh là phải tạo ra giá trị, một doanh nghiệp cũng như một con người vậy, khi anh sống có ý nghĩa, có giá trị thì mới được xã hội chấp nhập và trả lại cho anh những thành quả xứng đáng. Hôm nay tôi sẽ nói về những giấc mơ