Không về quê ăn tết, sum họp cùng gia đình vì đường xa, khó khăn kinh tế… Nhiều người đã lựa chọn cách tìm việc làm trong dịp tết vừa có thu nhập, cũng là cách để quên đi một cái tết buồn. Làm việc thời vụ Quê ở Phù Cừ, Hưng Yên, học tập