“Hoàn cảnh” thực chất không mấy ảnh hưởng lên mức độ hạnh phúc như nhiều người lầm tưởng. Nguồn: cafebiz.vn