Nếu như đàn ông buổi sáng mất 10 để chuẩn bị đi làm thì phụ nữ dậy từ lúc 7h đến 9h30 mới bước ra khỏi nhà. Khi chia tay người yêu Con gái có vô vàn lý do để làm cao. Thái độ với những cuộc gọi lỡ Đàn ông như công nghệ Bluetooth,