4 Clip dưới đây thực sự rất ý nghĩa, Anh, Chị, Em hãy cùng xem để lấy động lực cho mình nhé. 1. Clip 1: Frog Story Animation 2. Clip 2: The Zebra and the Lion 3. Clip 3: Frog vs flying insect 4. Clip 4: Facing the Giants