Tháng 3 về, khi hoa gạo bắt đầu nở rộ cả góc trời miền Bắc cũng là mùa con ong đi lấy mật, mùa hoa cải nở vàng ở dọc triền sông, mùa của Lễ hội, Tình yêu và những đôi vợ chồng xe duyên kết tóc. Mùa của lộc, của chồi, của sự sống