Nhân viên bán hàng là người trực tiếp tiếp xúc, giao dịch với khách hàng, là đầu sóng ngọn gió gánh chịu những cơn “thịnh nộ” của khách hàng đồng thời cũng là “cửa ngõ” để khách hàng cảm nhận được văn hóa, phong cách riêng của Công ty. Với mục tiêu “Nâng cao chất