Từ đặc điểm của khí hậu nhiệt đới, bốn tiết xuân, hạ, thu, đông, người xưa đã chọn bốn loài cây và hoa đặc trưng từng mùa vào bộ tranh, lấy đó làm biểu tượng đạo đức của con người và cầu mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tranh tứ quý