Sau khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, một bác sĩ đã thu xếp tất cả công việc để đến bệnh viện. Trên đường đi vào phòng phẫu thuật, người bác sĩ đã nhìn thấy cha của bệnh nhân trong phòng chờ. Khi nhìn thấy bác sĩ, người cha đã hét lên: “Tại sao