Vị “Đạo sư với trí huệ như biển cả” quan niệm: Để đi đến đích cuối cùng, đôi khi sự liều lĩnh dựa trên niềm đam mê và tình yêu với công việc là vô cùng cần thiết. Những lời dạy của Đức Đạt- lai Lạt- ma Đăng-châu Gia-mục-thố, vị lãnh tụ tinh thần của