Vấn đề Chính chủ vốn là một vấn đề rất “hot” tại Shoptretho nhiều tháng qua. Căn cứ trên tình hình thực tế, Ban biên tập xin đăng tải Quy định “Dép chính chủ” để bà con cùng đóng góp quan điểm, mong rằng quy định sớm được chính thức có hiệu lực:   Từ