Thông điệp ngắn gọn: Hãy bảo vệ môi trường sống của chúng ta, được truyền đi từ Video MAN của tác giả Steve Cutts. Mời cả nhà cùng xem. Thiên nhiên hoang dã và sự hủy diệt tàn khốc của con người vì đồng tiền Con người đã tác động sâu sắc đến tự nhiên,