Lại cái dịp gần cuối năm rồi. Năm nào cũng vậy, các chương trình khuyến mãi cứ tới tấp lập để khách hàng được hưởng thêm nhiều ưu đãi. Ở Việt Nam là vậy mà, theo báo cáo của Nielsen về mức độ yêu thích khuyến mãi trong năm 2012 ở Việt Nam là 85%.