Được sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo, công ty KNiC – Shop Trẻ Thơ tổ chức và phát động cuộc thi sáng tác Slogan và biểu tượng Shop Trẻ Thơ năm 2014. Đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm sinh nhật Shop Trẻ Thơ tròn 5 năm tuổi. I – Mục đích cuộc