Tháng một đến báo hiệu sự chuyển mình mạnh mẽ của đất trời, là tháng để mọi người cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên trên chặng đường một năm đang đến, cũng là tháng vạch ra nhiều định hướng, chờ đợi, ấp ủ tin yêu hy vọng. Tháng Một vốn dĩ rất tuyệt