Là người anh cả trực thuộc bộ phận CKG anh luôn được các em đồng nghiệp yêu quý bởi tính cách thẳng thắn và chịu khó trong công việc, hiện tại anh đang cùng anh em CKG “cày cuốc” để góp phần xây dựng thương hiệu Shop Trẻ Thơ ngày càng bền vững. Và hôm