Cứ mỗi khi gần tới ngày 20-11 tôi lại có cảm giác là lạ ,nhớ nhung một cảm giác làm cho mình ấm áp hơn trong cái lạnh mùa đông, khi nhớ về kỉ niệm xưa. TẢN MẠN NGÀY NHÀ GIÁO Tôi đã từng có thời gian gần 10 năm đứng trên bục giảng để