thành công Archive

9 kỹ năng con bạn cần học để thành công trong tương lai

Trẻ em trong hệ thống giáo dục hiện nay không được chuẩn bị tốt để đến với thế giới tương lai. Làm thế nào để chuẩn bị cho con mình đến một thế giới chưa thể dự đoán hay biết trước? Hãy dạy trẻ cách thích nghi và đối phó với sự thay đổi, để

Câu chuyện về 3 anh chàng tâm thần

Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật, có 3 anh “mát dây”, hay trốn trại ban đêm ra ngoài. Không hiểu vì sao, các anh có chìa khóa của một cửa tiệm tạp hóa gần trại, nên thường đột nhập, chơi đùa một lúc, rồi quay về trại, không ai biết. Cho