Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật, có 3 anh “mát dây”, hay trốn trại ban đêm ra ngoài. Không hiểu vì sao, các anh có chìa khóa của một cửa tiệm tạp hóa gần trại, nên thường đột nhập, chơi đùa một lúc, rồi quay về trại, không ai biết. Cho