Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng: Đã bảo đừng có nhìn.