Phương châm kinh doanh của ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tôn Hoa Sen là làm ăn chân chính, mang lại những hạnh phúc căn bản nhất cho con người. Bên cạnh tinh thần làm việc hết mình và không nản chí trước mọi khó khăn, ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch Tôn Hoa