tương lai Archive

9 kỹ năng con bạn cần học để thành công trong tương lai

Trẻ em trong hệ thống giáo dục hiện nay không được chuẩn bị tốt để đến với thế giới tương lai. Làm thế nào để chuẩn bị cho con mình đến một thế giới chưa thể dự đoán hay biết trước? Hãy dạy trẻ cách thích nghi và đối phó với sự thay đổi, để

Con người & Môi trường

Thông điệp ngắn gọn: Hãy bảo vệ môi trường sống của chúng ta, được truyền đi từ Video MAN của tác giả Steve Cutts. Mời cả nhà cùng xem. Thiên nhiên hoang dã và sự hủy diệt tàn khốc của con người vì đồng tiền Con người đã tác động sâu sắc đến tự nhiên,