Thí sinh này phải hoàn thành xong công việc mới đi thi

Vẫn muốn tham gia sớm nhưng mà phải xong việc đã mới đi

được.

Thu BHL HHT

Bình luận về bài viết

bình luận

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *